Puisi Kang Abik Jawabnya adalah Allah


Siapakah kah Tuhan seru sekalian alam
Siapakah kah Tuhan yang pengasih dan penyayang
Siapakah kah Tuhan pencipta langit bumi planet-planet dan bintang gemintang
Siapakah kah Tuhan yang mecniptakan manusia jin malaikat hewan
 tetumbuhan Dan bebatuan

Siapakah kah Tuhan yan menegakkan langit tanpa tiang
Dan memberi sinar matahari dan rembulan
Siapakah kah Tuhan yang meciptakan siang dan malam
Siapakah kah Tuhan meciptakan waktu terus berputar  kedepan
Dan tidak surut ke belakang

Siapakah kah Tuhan yang jika engkau sakit dialah yang menyembuhkan
Siapakah kah Tuhan yang jika engkau sedih dan kesusahan dialah
Memberi jalan keluar dan kemudahan

Siapakah kah Tuhan yang menurunkan  hujan ketika bumi kering kerontang
Siapakah kah Tuhan yang maha kuasa maha perkasa maha memaksa tidak bisa dipaksa
Dan maha menentukan 

Siapakah kah Tuhan yang maha memberi mahkota kekuasaan
Dan maha menanggalkan 

Siapakah kah Tuhan yang memberi bangsa indonesia kemerdekaan
Siapakah kah Tuhan yang memberi bangsa indonesia keamanan
Siapakah kah Tuhan yang memberi bangsa indonesia kemakmuran
Siapakah kah Tuhan yang maha tau jumlah ombak dilautan
Jumlah dauan-daun yang berguguran 

Siapakah kah Tuhan yang maha menerima taubat nabi adam
Siapakah kah Tuhan yang dengan kapal  yang menyelamatkan Nuh dari banjir bandang
Siapakah kah Tuhan yang mendinginkan api yang membakar nabi Ibrahim
Siapakah kah Tuhan yang menyelamatkan musa dari kejaran fir’aun dengan membelah lautan 

Siapakah kah Tuhan yang mengeluarkan yunus dari perut ikan
Siapakah kah Tuhan yang berkuasa membuat bayi isa putra maryam berbicara dalam buayan

Siapakah kah Tuhan yang memilih Muhammad SAW sebagai penutup nabi dan rasul dan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh  alam 

Siapakah kah Tuhan yang menurunkan taurat zabur injil dan al-qur’an
Siapakah kah Tuhan yang maha ahad tempat bergantung
Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan 

Siapakah kah Tuhan yang maha menyempitkan kubur orang-orang durhaka
Dan melapangkan kubur orang-orang yang bertaqwa 

Siapakah kah Tuhan yang maha tahu kapan waktu kiamat akan datang
Siapakah kah Tuhan yang maha kekal ketika seluruh makhluk musnah dan puna
Dialah tetap kekal 

Siapakah kah Tuhan yang maha mencatat amal perbuatan manusia dan
Menghisapnya di hari pembalasan 

Siapakah kah Tuhan yang menciptakan neraka yang bahan bakarnya manusia  dan bebatuan

Disediakan untuk orang-orang durhaka yang tidak beriman 

Siapakah kah Tuhan yang menciptakan syurga untuk yang bertaqwa yang kuncinya 

LAILAAHA ILLOLLAH 

Siapakah kah Tuhan yang tidak ada tuhan wajib disembah kecuali dia 

Ialah ALLAH ,,ALLAH,,ALLAH
ASYAHADU ALLAH ILLAHA ILLOLLOH WA ASHADU ANNA MUHAMMADARROSULLULAH

Puisi diatas adalah puisi kang abik penulis novel ayat-ayat cinta yang dibacakan ketika malam pergantian tahun 2018 ke 2019 di langsah aceh bersama dengan Tabligh Akbar Ustad Abdul Somad live di tvone


0 Response to "Puisi Kang Abik Jawabnya adalah Allah"

Post a Comment